Artículos por: Mireia Planells


  1. La mediació familiar

    Por

    Som mediadora i crec, realment, que la mediació familiar és la millor de les solucions possibles quan hi ha una situació de crisi familiar. Crisi? Ruptura, separació, divorci o greus desavinences.